เงินฝากออมทรัพย์
ร้อยละ 2.25 ต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ร้อยละ 2.50 ต่อปี
เงินฝากประจำ 3 เดือน
ร้อยละ 2.75 ต่อปี
เงินฝากประจำ 6 เดือน
ร้อยละ 3.00 ต่อปี
เงินฝากประจำ 12 เดือน
ร้อยละ 3.25 ต่อปี
เงินฝากประจำ 18 เดืิอน
ร้อยละ 3.50 ต่อปี
เงินฝากประจำ 24 เดือน
ร้อยละ 3.75 ต่อปี
เงินฝากประจำ 36 เดือน
ร้อยละ 4.00 ต่อปี
เงินฝากประจำ 24 เดือน แบบมีเงื่อนไข
ร้อยละ 4.00 ต่อปี

ดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษทุกประเภท
ร้อยละ 6.00 ต่อปี
ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ
ร้อยละ 6.25 ต่อปี
ดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน
ร้อยละ 6.25 ต่อปี
มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (13 มิ.ย. 60)
ศึกษาดูงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 ณ อิมแพ็คเมืองทอง จังหวัด นนทบุรี (12 มิ.ย. 60)
มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (7 มิ.ย. 60)
สอ.ครูภูเก็ตร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย (7 มิ.ย. 60)
สอ.ครูภูเก็ตร่วมทอดผ้าป่า ณ โรงเรียนบ้านเกาะสิเหร่ (7 มิ.ย. 60)
สอ.ครูภูเก็ตแจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ (24 พ.ค. 60)
สอ.ครูภูเก็ตร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านพรุจำปาในการรับมองห้องสมุด (23 พ.ค. 60)

ประกาศรายชื่อผู้สมัครกรรมการและผุ้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2559
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุการศึกษา ประจำปี 2559
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ปี 2559
การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2560
ประกาศการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ปี 2559

วารสารฉบับที่ 2 ปี 2560
แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ปี 2559-2562
วารสารฉบับที่ 1 ปี 2560
รายงานกิจการ ประจำปี 2559
วารสารฉบับที่ 3 ปี 2559
วารสารฉบับที่ 2 ปี 2559
วารสารฉบับที่ 1 ปี 2559
Click for Phuket, Thailand Forecastสงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป