เงินฝากออมทรัพย์
ร้อยละ 2.25 ต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ร้อยละ 2.50 ต่อปี
เงินฝากประจำ 3 เดือน
ร้อยละ 2.75 ต่อปี
เงินฝากประจำ 6 เดือน
ร้อยละ 3.00 ต่อปี
เงินฝากประจำ 12 เดือน
ร้อยละ 3.25 ต่อปี
เงินฝากประจำ 18 เดืิอน
ร้อยละ 3.50 ต่อปี
เงินฝากประจำ 24 เดือน
ร้อยละ 3.75 ต่อปี
เงินฝากประจำ 36 เดือน
ร้อยละ 4.00 ต่อปี
เงินฝากประจำ 24 เดือน แบบมีเงื่อนไข
ร้อยละ 4.00 ต่อปี

ดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษทุกประเภท
ร้อยละ 6.00 ต่อปี
ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ
ร้อยละ 6.25 ต่อปี
ดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน
ร้อยละ 6.25 ต่อปี
ขอเชิญสมาชิกใหม่เข้าปฐมนิเทศน์ (24 ก.ย.59)
เปิดรับสมัคร ประกันชีวิตกลุ่ม สอ.ครูภูเก็ต จำกัด ปี 2559
ขอเชิญร่วมโครงการสหกรณ์อาสาปลูกป่า 16 สิงหาคม 2559
ประกาศรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ รอบที่ 7/2559
สัมมนาโครงการพัฒนาระบบการควบคุมภายในสหกรณ์
ขอเชิญสมาชิกใหม่เข้าปฐมนิเทศน์ ครั้งที่ 2/2559(18 มิ.ย.59)
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษโดยใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน

ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ (2559)
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษโดยใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน
ประกาศรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2559
ให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียน ระดับการศึกษาพื้นฐาน
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2559
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2558
การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2559

วารสารฉบับที่ 2 ปี 2559
วารสารฉบับที่ 1 ปี 2559
รายงานกิจการประจำปี 2558
วารสารฉบับที่ 3 ปี 2558
วารสารฉบับที่ 2 ปี 2558
วารสารฉบับที่ 1 ปี 2558
วารสารฉบับที่ 4 ปี 2557เลขสมาชิก:
รหัสผ่าน:
 

Click for Phuket, Thailand Forecastสงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป