ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ที่ปรึกษาสหกรณ์


นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา
.นายกเทศมนตรีเทศบาลนครภูเก็ต


นายสายัณห์ ไกรนรา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
   

นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์
-

นายบัณฑูร ทองตัน
อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคดีแรงงาน ภาค 8
   

นายชัยยศ ปัญญาไวย์
_-

นายสุนทร พลรงค์
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
   


นายเทอดศักดิ์ ยอแสงรัตน์
-


นางสาวถนอมศรี รัฐบุตร
-

   

นายวันชัย พงษา
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดภูเก็ต


   


   


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป