ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์

FAQ

คำถาม :
ต้องการสมัครสมาชิกใหม่....ใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ Name / E-mail : Hunny
คำตอบ :
ผู้มีความประสงค์จะสมัครสมาชิกใหม่ สามารถติดต่อรับแบบฟอร์มการสมัครได้ที่สำนักงานสหกรณ์ฯ คะ

คำถาม :
ถ้าต้องการกู้เงินสหกรณ์ซื้อบ้าน 2,000,000 บาท เอาโฉนดค้ำประกัน เงินเดือนประมาณ 20,000 บาท ถ้าต้องการผ่อน 240 งวด จะผ่อนเดือนละเท่าไร Name / E-mail : tramanduse@gmail.com
คำตอบ :
ในการกู้ซื้อบ้านวงเงิน 2,000,000 บาท ผ่อน 240 งวด ผ่อนงวดละ 14,400.00 บาท ในอัตราดอกเบี้ย 6.00 %ต่อปี คะ

คำถาม :
ถ้าเป็นสมาชิกสหกรณ์แค่9 เดือนสามารถกู้ 15 เท่าของเงินเดือนโดยใช้ผู้ค้ำ1 คนได้ไหมค่ะ Name / E-mail : tramanduse@gmail.com
คำตอบ :
สมาชิกสหกรณ์สามารถกู้เงินสามัญได้ต้องมีอายุสมาชิกอย่างน้อย 1 ปีคะ วงเงินกู้ไม่เกิน 16เท่าของเงินเดือนคะ มีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 1 คนคะ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สหกรณ์คะ

คำถาม :
ไม่ทราบหลักเกณฑ์การจ่ายเงินคืน หรือวิธีการคำนวณเงินเฉลี่ยคืนจากการกู้เงินนั้น มีหลักการอย่างไรค่ะ Name / E-mail : mam.bukit@gmail.com
คำตอบ :
สมาชิกจะได้รับเงินเฉลี่ยคืน หากไม่ผิดนัดชำระหนี้ โดยคำนวณจาก ดอกเบี้ยเงินกู้สะสมที่สมาชิกชำระให้แก่สหกรณ์ ในปีบัญชี คูณด้วยอัตราที่ได้อนุมัติจากการจัดสรรกำไรของปีบัญชีนั้น ๆ

ติดต่อสอบถาม

6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770
LINE ID : pktcoop

 

 


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป