ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมโครงการสัมมนาคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
บรรยากาศการสอบเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต (25 มี.ค. 61)
ชมรมครูอวุโสภูเก็ตวางพวงมาลาวันถลางชนะศึก(13 มี.ค. 61)
สอ.ครูภูเก็ตร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ (26 ก.พ. 61)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (18 ก.พ. 61)
ประชุมใหญ่สามัญสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ประจำปี 2560 (21 ม.ค. 61)
สอ.ครูภูเก็ตต้อนรับตัวแทนสหกรณ์จากประเทศเกาหลี (12 ธันวาคม 2560)
ประชุมการประเมินผลและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2560 (25 พ.ย.60)
สอ.ครูภูเก็ตให้ความรู้แก่โรงเรียน อบจ เมืองภูเก็ต (24 พ.ย.60)
มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (17 พ.ย.60)
มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (15 พ.ย.60)
มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (31 ต.ค.60)
มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (30 ต.ค.60)
สอ.ครูภูเก็ตให้ความรู้แก่โรงเรียนวัดเกาะสิเหร่ (30 ต.ค.60)
สอ.ครูภูเก็ตให้ความรู้แก่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย (27 ต.ค.60)
พิธีวางดอกไม้จันทร์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (26 ต.ค. 60)
สอ.ครูภูเก็ตต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก (16 ต.ค. 60)
สอ.ครููภูเก็ตนำสมาชิกศึกษาดูงานบ้านเขากลม (13 ต.ค.60)
สอ.ครูภูเก็ตเยี่ยมและให้ความรู้กับสมาชิกโรงเรียนกะทู้วิทยา
มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (10 ต.ค. 60)
สอ.ครูภูเก็ตจัดปฐมนิเทศสมาชิกใหม่(30 ก.ย.60)
สอ.ครุภูเก็ตเยี่ยมและให้ความรู้สมาชิกโรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี (27 ก.ย. 60)
สอ.ครูภูเก็ตจัดงานมุฑิตาจิตให้แก่ผู้ที่เกษียณอายุประจำปี 60 (24 ก.ย.60)
พิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช (20 ก.ย. 60)
สอ.ครูภูเก็ตจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น(หมูฮ้อง) (19 ก.ย 60)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตทำบุญครบรอบ 57 ปี (15 ก.ย.60)
สอ.ครูภูเก็ตร่วมลงนามการจัดการเพื่อสวัสดิการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์(14 ก.ย. 60)
สอ.ครูภูเก็ตจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น(หมี่หุ้นแกงปู) (9 ก.ย 60)
สอ.ครูภูเก็ตจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น(น้ำสมุนไพร) (2 ก.ย 60)
สอ.ครูภูเก็ตศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านเขากลม (27 ส.ค.60)
สอ.ครูภูเก็ตจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น(ซูชิ,ขนมถ้วย,น้ำเต้าหู้) (26 ส.ค 60)
เสริมสร้างสมรรณนะครูผู้ช่วย (24 ส.ค. 60)
พิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช (23 ส.ค. 60)
สอ.ครูภูเก็ตร่วมกับเทศบาลตำบลรัษฏาร่วมกับปลูกป่า (16 ส.ค. 60)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ (15 ส.ค. 60)
มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (10 ส.ค. 60)
สอ.ครูภูเก็ตจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น(หมูฮ้อง,กะหรี่ปั๊บ) (5 ส.ค 60)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตมอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย (27 ก.ค. 60)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตให้ความรู้แก่สมาชิกและบุคลากร ณ โรงเรียนวัดขจรรรังสรรค์ (1 ส.ค. 60)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตให้ความรู้แก่สมาชิกและบุคลากร โรงเรียน วีรสตรอนุสรณ์ โรงเรียนบ้านอ่าวปอ และ โรงเรียน สิทธิ์สุนทรบำรุง (1 ส.ค. 60)
ถวายสักการะหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี (27 ก.ค 60)
สหกรณ์ออมทรัยพ์ครูให้ความรู้สมาชิกเกี่ยวกับสหกรณ์ ณ ราชภัฏภูเก็ต (25 ก.ค. 60)
มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (21 ก.ค. 60)
มอบเงินประกันชีวิตกลุ่มแก่ทายาทผู้เสียชีวิต (29 มิ.ย. 60)
ศึกษาดูงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 (12 มิ.ย. 60)
มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม(7 มิ.ย. 60)
สอ.ครูภูเก็ตร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย(7 มิ.ย 60)
สอ.ครูภูเก็ตร่วมทอดผ้าป่า ณ โรงเรียนบ้านเกาะสิเหร่(7 มิ.ย 60)
การปฐมนิเทศน์สมาชิกใหม่ (3 มิ.ย.60)
สอ.ครูภูเก็ตร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านพรุจำปาในการรับมองห้องสมุด (23 พ.ค. 60)
มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (22 พ.ค. 60)
การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปี 2559 โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์จังหวัด (17 พ.ค. 60)
ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมมาภิบาล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2560
มอบเงินสงเคราะห์ศพและกองทุนสวัสดิการครอบครัวสมาชิกถึงแก่กรรม
ปฐมนิเทศน์สมาชิกใหม่ 1 เมษายน 2560
สัมมนา กรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบกิจการ 18 มี.ค.2560
วางพวงมาลาวันถลางชนะศึก 13 มี.ค.2560
วันสหกรณ์แห่งชาติ 2560
อบรมอาชีพระยะสั้น (ซูชิ) 11 ธค. 2559
โครงการ 1หยดโลหิต อุทิศเพื่อพ่อ 07ธค2559
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ดูงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ทัศนศึกษาภาคตะวันออก 2-6 ธค 2559
โครงการประชุมปฏิบัติการ กำกับ ติดตามของศูนย์ประสานงาน ประจำปี 2559 25 พย. 2559
พิธีเปิดงานข้าวสารสหกรณ์ช่วยชาวนา 24 พย. 2559
ร่วมงานวันลูกเสือ ณ รร.ปลูกปัญญา 25 พย.2559
โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการบังคับคดี 1พย59
อบรมอาชีพระยะสั้น 6หลักสูตร 29 ตค. 2559
ร่วมงานพิธีเปิดสำนักงานใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ 21 ตค. 2559
ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 21 ตค 2559
สมาคมฌาปนกิจสงเคราห์สหกรณ์ออมทรัพย์อุดรธานี มาเยี่ยมชมงาน 14 ตค. 2559
งานมุทิตาจิต 59 29 ก.ย.59
ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ 24 กย.2559
อบรมอาชีพระยะสั้น 6 หลักสูตร 17 กย. 2559
ทำบุญเลี้ยงพระที่สหกรณ์ 15 กย. 2559
อบรมอาชีพระยะสั้น 6 หลักสูตร 20 สค. 2559
โครงการอาสาปลูกป่า 84 พรรษา มหาราชินี ฯ 16 สค 2559
ประชุมและสัมมนา เรื่องการสร้างความแข้มแข็งในระบบการเงินและกฎหมายแรงงานมนการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ จังหวัดพัทยา 19-21 สค. 2559
สัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี-ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ณ โรงแรมกระบี่รีสอร์ท 12 สค 59
มอบเงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน 25-07-2559
มอบทุนให้เด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเข้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี วันที่ 12 ก.ค. 2559
กิจกรรมร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 22 มิ.ย. 2559
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ 18 มิย.59
เข้าร่วมเปิดอาคารมิชชั่่น 75 ปี
ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ ศึกษาดูงาน 6 พค 2559
สัมมนากรมบังคับคดี สหกรณ์เกษตรถลาง 20 เม.ษ.59
ต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่มาศึกษาดูงาน 12 เม.ย.59
โครงการประชุมสัมมนากรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง 20มี.ค.2559
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ 19 มี.ค.59
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด เข้ารับโล่รางวัล สหกรณ์ 100 ปี
ร่วมงานวันสหกรณ์ 26 กพ.59
สหกรณ์ออมทรัพ์ครูภูเก็ต ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
ประธานกรรมการ ผู้จัดการ มอบกระเช้าปีใหม่ ปี 2559
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้
สหกรณ์การเกษตรเมืองพล เข้าศึกษาดูงาน
จัดอบรมวิชาชีพระยะสั้น - การทำปาท่องโก๋ น้ำเต้าหู้ สังขยา
จัดอบรมวิชาชีพระยะสั้น - การทำซูชิ
งานเกษียณอายุราชการ
ทำบุญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ปี 2558
จัดอบรมวิชาชีพระยะสั้น - ขนมกระหรี่พัฟ
นิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าศึกษาดูงาน
ปฐมนิเทศน์สมาชิก 22 สิงหาคม 2558
มอบเงินโครงการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แก่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29
ให้ความรู้ แก่ ข้าราชการครู และลูกจ้าง สพท.ภูเก็ต
ร่วมงานมหกรรมสินค้าเกษตร จ.ภูเก็ต
ปฐมนิเทศน์สมาชิกใหม่ 27 มิถุนายน 2558
ปฐมนิเทศน์สมาชิกใหม่ 13 มิถุนายน 2558
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี เข้าศึกษาดูงาน
วางพวงมาลาท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ปี 2558
งานวันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2558
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
โครงการประชุมเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานให้แก่สหกรณ์
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทัศนศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอยุธยา จำกัด
สหกรณ์ฯ ให้ความรู้แก่สมาชิก โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
ปฐมนิเทศน์สมาชิกใหม่ (10 พฤษภาคม 2557)
สหกรณ์ฯ ได้ให้ความรู้แก่สมาชิก โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29
สหกรณ์ฯ ได้ให้ความรู้แก่สมาชิก โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
ปฐมนิเทศน์สมาชิกใหม่ (8 มีนาคม 2557)
วางพวงมาลาท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร
วันสหกรณ์แห่งชาติ
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
ธนาคารออมสิน เข้าพบคณะกรรมการดำเนินการ ปี2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา เข้าเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป