ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ภาพกิจกรรม : สอ.ครูภูเก็ตร่วมลงนามการจัดการเพื่อสวัสดิการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์(14 ก.ย. 60)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตนำโดยท่านประธาน คณะกรรมการ ร่วมกันลงนาม (MOU) ร่วมลงนาม( MOU ) การจัดสวัสดิการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด 13 กย 60สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป