ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ภาพกิจกรรม : มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (30 ต.ค.60)

วันที่ 30ตุลาคม 60 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต นำโดย ท่านประธาน คณะกรรมการ และ เจ้าหน้าที่ มอบเงินสงเคราะห์ศพแก่ทายาทสมาชิกของ นางวิไล วัลย์ดาว และ นายสมใจ วัลย์ดาว ณ วัน วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน)สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป