ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ภาพกิจกรรม : ประชุมการประเมินผลและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2560 (25 พ.ย.60)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตนำโดยท่านประธาน คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบบัญชี และ ตัวแทนสมาชิก เข้าร่วมประชุมโครงการประเมินผลและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2560 ในวันที่ 25 พฤศิกายน 2560 ณ โรงแรมกระบี่รอยัลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป