ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ภาพกิจกรรม : ชมรมครูอวุโสภูเก็ตวางพวงมาลาวันถลางชนะศึก(13 มี.ค. 61)

ชมรมครูอวุโสภูเก็ต นำโดย นายเสทือน มุขดี ประธาน ชมรมครูอวุโสภูเก็ตและสมาชิกชมรมครูอวุโสภูเก็ต เดินทางไปร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันถลางชนะศึก ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป