ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ภาพกิจกรรม : โครงการประชุมเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานให้แก่สหกรณ์

ตามที่สหกรณ์ฯ จัดทำโครงการประชุมเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานให้แก่สหกรณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด สหกรณ์ฯ จึงขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานให้แก่สหกรณ์ฯ เข้าร่วมโครงการประชุมเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานให้แก่สหกรณ์ ในวันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 - 12.00 น ณ ห้องสวนหลวง โรงแรมคาทีน่าภูเก็ตสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป