ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ภาพกิจกรรม : จัดอบรมวิชาชีพระยะสั้น - การทำปาท่องโก๋ น้ำเต้าหู้ สังขยา

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภุเก็ต จำกัด ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่าง
จัดอบรมวิชาชีพระยะสั้น สำหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ
การทำปาท่องโก๋ น้ำเต้าหู้ สังขยา เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2558สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป