ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ภาพกิจกรรม : ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมมาภิบาล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมมาภิบาล วันที่ 10 พฤษาคม 2560 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตจำกัด โดยมี กรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบ ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่จากสำนักงานจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป