ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ภาพกิจกรรม : ศึกษาดูงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 (12 มิ.ย. 60)

สอ.ครูภูเก็ต นำโดยท่านประธาน คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบ และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปศึกษาดูงาน การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 เรื่อง ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) วันที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์อิมแพ็คเมืองทอง จังหวัดนนทบุรีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป