ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ภาพกิจกรรม : มอบเงินประกันชีวิตกลุ่มแก่ทายาทผู้เสียชีวิต (29 มิ.ย. 60)

วันที่ 29 มิ.ย. 60 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตโดยท่านประธาน รองประธานกรรมการและผู้จัดการมอบประกันชีวิตกลุ่มให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต ของ นายศิลา สนั่นเอื้อ , นายอุทิศ สันติธรรมารักษ์ และ นางสมพร เอกสิริเรืองชัยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป