ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ภาพกิจกรรม : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตให้ความรู้แก่สมาชิกและบุคลากร โรงเรียน วีรสตรอนุสรณ์ โรงเรียนบ้านอ่าวปอ และ โรงเรียน สิทธิ์สุนทรบำรุง (1 ส.ค. 60)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตนำโดย ท่าประธาน และ คณะกรรมการเดินทางไปให้ความรู้แก่สมาชิก และ บุคลากร โรงเรียน วีรสตรีอนุสรณ์ โรงเรียนบ้านอ่าวปอ และ โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุงสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป