ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ภาพกิจกรรม : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตมอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย (27 ก.ค. 60)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต โดย นายขัมน์ สุขาพันธ์ุ เป็นตัวแทนของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต เดินทางไปร่วมพิธีมองทุนการศึกษา และ ส่งมอบรุ่นที่ 3 โครงการ สร้างครู สร้างเยาวชน สร้างสังคมภูเก็ต ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป