ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ภาพกิจกรรม : สอ.ครูภูเก็ตจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น(หมูฮ้อง,กะหรี่ปั๊บ) (5 ส.ค 60)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น หมูฮ้อง กะหรี่ปั๊บ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป