ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ภาพกิจกรรม : ประชุมใหญ่สามัญประจำปีชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ (15 ส.ค. 60)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครภูเก็ตนำโดยท่านประธาน คณะกรรม และ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ เดินทางไปร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 12 - 14 ส.ค. 60 ณ ชลนภารีสอร์ท จังหวัด นครศรีธรรมราชสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป