ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ภาพกิจกรรม : สอ.ครูภูเก็ตร่วมกับเทศบาลตำบลรัษฏาร่วมกับปลูกป่า (16 ส.ค. 60)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเก็ต โดย ท่านประธาน คณะกรรมการ และ เจ้าหน้าที่ ร่วมด้วยเทศบาลตำบลรัษฏาปลูกป่าชายแลนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ (ต้นโกงกาง) ประจำปี 2560 ณ บริเวณท่าเทียบเรือรัษฏาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป