ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ภาพกิจกรรม : เสริมสร้างสมรรณนะครูผู้ช่วย (24 ส.ค. 60)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตนำโดยท่านประธาน คณะกรรมการ ผู้จัดการ และ เจ้าหน้าที่ เดินทางไปให้ความรู้แก่ครูผู้ช่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป