ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ประกาศเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ 10 เดือน และเงินฝากประจำ 18 เดือน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด เปิดรับฝากเงิน บัญชีออมทรัพย์พิเศษ 10 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี และบัญชีเงินฝากประจำ 18 เดือน อัตราดอกเบี้ย 4.25% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 มีนาคม

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป