ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยเงินกู้

คณะกรรมการดำเนินการในการประชุม ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 ได้มีมติกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ในอัตราใหม่ ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป