ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2557

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด กำหนดเลือกตั้ง คณะกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2557 ในวันที่ 26 มกราคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตั้งแต่เวลา 08.00 น. -11.00 น. จึงประกาศรายชื

คลิกเปิดไฟล์เอกสาร

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป