ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
สหกรณ์เปิดรับเงินฝากประจำ 18 เดือน 24 เดือน และ 36 เดือน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด เปิดรับฝากเงินฝากประจำระยะเวลา 18 เดือน ดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราร้อยละ 4.25 ต่อปี เงินฝากประจำระยะเวลา 24 เดือน ดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราร้อยละ 4.50 ต่อปี และ เงินฝากประจำระ

คลิกเปิดไฟล์เอกสาร

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป