ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
สหกรณ์ขยายวงเงินกู้ ฉุกเฉิน 2

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ได้ขยายวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 2 รายละเอียดดังนี้

เดิม
•5 เท่าของเงินได้รายเดือนไม่เกิน 150,000 บาท(ผ่อนชำระ 24 งวด)

ใหม่
•5 เท่าของเงินได้รายเดือนไม่เ

คลิกเปิดไฟล์เอกสาร

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป