ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ เพื่อชำระหนี้ กบข

ตามมติคณะกรรมการในคราวประชุมครั้งที่ 3/2558 วันที่ 20 มีนาคม 2558 ให้ออกประกาศระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้ เพื่อชำระหนี้ กบข. รายละเอียดตามไฟล์แนบ


คลิกเปิดไฟล์เอกสาร

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป