ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2558

ตามที่สหกรณ์ได้ประกาศการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2558 ไปแล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ดังประกาศรายชื่อตามไฟล์ที่แนบมาด้วยแล้ว

คลิกเปิดไฟล์เอกสาร

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป