ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุการศึกษา ประจำปี 2559

ตามที่ สหกรณ์ฯ ได้ประกาศการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2559 ไปแล้วนั้น บัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ดังประกาศรายชื่อตามไฟล์แนบ ให้สมาชิกนำบุตรที่ได้รับทุนไปรับทุนในวันประชุมใหญ

คลิกเปิดไฟล์เอกสาร

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป