ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ ปี 2560

สหกรณ์ฯ ขยายวงเงินกู้สามัญ สำหรับสมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิก 10 ปีขึ้นไป วงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยผ่อนชำระได้ไม่เกิน 240งวด หลักเกณฑ์ตามประกาศ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

คลิกเปิดไฟล์เอกสาร

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป