ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ได้ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และได้เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561 สหกรณ์ฯ จึง ประกาศผ

คลิกเปิดไฟล์เอกสาร

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป