ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ขอเชิญร่วมโครงการสหกรณ์อาสาปลูกป่า 16 สิงหาคม 2559

สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับขบวนการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัด ขอเชิญร่วมกิจกรรมสหกรณ์อาสาปลูกป่า 84 พรรษามหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 น ณ บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ บ้านม่าหนิก ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป