ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
เปิดรับสมัคร ประกันชีวิตกลุ่ม สอ.ครูภูเก็ต จำกัด ปี 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด เปิดรับ ประกันชีวิตกลุ่ม ภาคสมัครใจ โดย บริษัท ไทยประกันชีวิต

- เบี้ยประกัน 786 บาท สหกรณ์จ่ายให้ 393 บาท สมาชิกจ่าย 393 บาท
- สมาชิกเดิมประกันต่อ (เบี้ยประกันหักในใบเสร็จประจำเดือนกันยายน 2559)
- ประกันปีต่อปี (คุ้มครอง 14 ตุลาคม 2559 – 13 ตุลาคม 2560)
- สินไหมทดแทน
• เสียชีวิตปกติ 110,000 บาท
• เสียชีวิตกรณีอุบัติเหตุ 410,000 บาท
• เสียชีวิตกรณีอุบัติเหตุสาธารณะ 710,000 บาท
- สมัครใหม่ ต้องกรอกใบสมัครพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และรอการพิจารณา (ไม่จำกัดอายุสำหรับผู้สมัครใหม่)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 10 ตุลาคม 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป