ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ขอเชิญร่วมงานมุทิตาจิต 59

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ร่วมกับ ชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต สำนักงาน สกสค.ภูเก็ต และ สมาคมฌาปนกิจสงเคาะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ได้ร่วมกันจัดงานมุทิตาจิต ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 08.30-13.00 น ณ ห้องพระพิทักษ์แกรนด์บอลรูม โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต เพื่อเป็นการแสดงถึงความรักและผูกพันที่มีต่อกัน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป