ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จัดทัศนศึกษา สำหรับสมาชิก

สอ.ครูภูเก็ต จำกัด จัดทัศนศึกษา ภาคตะวันออก จันทบุรี-ชลบุรี-พัทยา
ระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม 2559
รับสมัคร จำนวน 80 คน ระหว่างวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2559
สมัครด้วยตนเองเท่านั้น แนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเงิน 1,000 บาท หากสละสิทธิ์ไม่คืนเงิน

สมัครก่อน ได้สิทธิ์ก่อน ครบจำนวน ปิดรับสมัคร
สอบถามรายละเอียดที่ สอ.ครูภูเก็ต

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป