ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม

วันที่ 21 เมษายน 2560 มอบเงินสวัสดิการครอบครัวสมาชิกถึงแก่กรรมของ นางสาวจุไรรัตน์ กตัญชลีกุล


วันที่ 21 เมษายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตจำกัดมอบอำนาจให้ นายขัมน์ สุขาพันธุ์ และ นายสวัสดิ์ อยู่คง ไปมอบเงินสงเคราะห์และสวัสดิการครอบครัวแก่สมาชิกถึงแก่กรรมซึ่งประสบอุบัติเหตุ ให้กับทายาทของ นางสาวอาลิสา เกลาฉีด ณ จังหวัดพัทลุง


วันที่ 24 เมษายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตจำกัดโดยท่านประธานพร้อมคณะมอบเงินสงเคราะห์ วางพวงหรีดและเคารพศพของ นายอุทิศ สันติธรรมารักษ์ อดีตอาจารย์โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป