ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
สรุปการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปี 2559 (17 พ.ค. 60)

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น.

ได้รับการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ปี 2559 โดย นายประพฤทธ์ โภคา สหกรณ์จังหวัด และ ทีมงานกรรมการจากสหกรณ์จังหวัด มีนายประเสริฐ งานวงศ์พาณิชย์ ประธาน สอ.ครู , ผศ.สมพงศ์ ศิริสมบัติ รองประธาน ผู้รับผิดชอบโครงการ, นายสมพงศ์ สิทธิไชย รองประธาน , นางอิศรา ณ นคร ผู้จัดการ, กรรมการสอ. และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการประเมิน ขอบคุณกรรมการและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป