ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
สอ.ครูภูเก็ตร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย (7 มิ.ย. 60)สอ.ครูภูเก็ต โดยท่านประธานและคณะกรรมการ ผู้จัดการร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป