ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
สหกรณ์ฯ จัดอบรม วิชาชีพระยะสั้น สำหรับสมาชิก ปี 2560สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จัดอบรมวิชาชีพระยะสั้นสำหรับสมาชิก ฟรี จำนวน 9 หลักสูตร หลักสูตรละ 20 คน

สนใจสมัครได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภุเก็ต จำกัด สมัครก่อนได้สิทธิ์ก่อน
และสมัครได้ท่านละ 1 หลักสูตรเท่านั้น

ผู้ที่สมัครเข้ารับการอบรมอาชีพในหลักสูตรนี้แล้ว ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการอบรมในโครงการอบรมอาชีพในครั้งต่อไป ยกเว้น มีผู้สมัครไม่ครบจำนวน

สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 14 - 31 กรกฎาคม 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป