ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
มอบเงินสวัสดิการแก่ทายาทสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม (6 มี.ค.61)สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต นำโดยท่านประธาน นัทธี ถิ่นสาคู และ คณะกรรมการ และ ผู้จัดการมอบเงินสงเคราะห์ศพแก่ทายาทสมาชิกของ นางยุพา พูลสวัสดิ์ ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ วัดมงคลนิมิตร

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป