ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ขอเชิญสมาชิกใหม่ปฐมนิเทศ

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดยมติคณะกรรมการได้จัดให้มีการปฐมนิเทศสมาชิกเข้าใหม่เพื่อให้สมาชิกเข้าใหม่ เข้าใจในหลักการ อุดมการณ์สหกรณ์ และเข้าใจในสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิกต่อสหกรณ์ โดยกำหนดปฐมนิเทศ ในวันเสารที่ 31 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดยมีเงื่อนไขให้สมาชิกที่คณะกรรมการ มีมติรับเข้าเป็นสมาชิกแล้วทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศก่อน จึงสามารถใช้สิทธิในการกู้หรือค้ำประกัน ยกเว้นเงินกู้ฉุกเฉิน 1 และสมาชิกที่เข้าร่วมปฐมนิเทศน์ต้องเปิดบัญชิเงินฝากออมทรัพย์ (อย่างน้อย 100 บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป