ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
สหกรณ์ฯ จัดปฐมนิเทศสมาชิกเข้าใหม่ ครั้งที่ 2/2555

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด สหกรณ์ฯ ได้จัดปฐมนิเทศสมาชิกเข้าใหม่ ครั้งที่ 2/2555 มีสมาชิกเข้าร่วมปฐมนิเทศ 72 คน หัวข้อที่ให้การปฐมนิเทศ คือ ประวัติของสหกรณ์ โครงสร้างและการบริหารงานสหกรณ์ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก การซื้อหุ้น การฝาก-ถอน การกู้เงิน และสวัสดิการที่สหกรณ์จัดให้แก่สมาชิก ขณะนี้ยังเหลือสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้เข้ารับการปฐมนิเทศอีก จำนวน 67 คน สหกรณ์จะจัดให้มีการปฐมนิเทศ ครั้งที่ 3/2555 ในวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2555 โปรดติดตามข่าวต่อไป

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป