ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด ศึกษาดูงาน

เมื่อ วันที่ 30 เมษายน 2555 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรีจำกัด ประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่และสมาชิก จำนวน 120 คน ได้มาศึกษาดูงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด มี นายประเสริฐ งานวงศ์พาณิชย์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการ กรรมการฯ พร้อมด้วย นางอิศรา ณ นคร

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป