ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
การงดชำระค่าหุ้นและหนี้สินของข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ปี 2555

เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระทางการเงินของสมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2555 ซึ่งอาจจะได้รับเงินบำนาญล่าช้า ทางสหกรณ์จึงผ่อนผันให้งดชำระค่าหุ้นและหนี้สินได้ไม่เกิน 3 เดือน ติดต่อขอรายละเอียดและแจ้งความประสงค์ได้ที่สหกรณ์ฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป