ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
กำหนดรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2556

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด กำหนดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2555 ในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2556 สหกรณ์จึงมีความประสงค์ที่จะดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2556 กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 -13 ธันวาคม 2555 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2555 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป