ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
กรรมการถึงแก่กรรม

นายมนูญ สันติกุล กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ถึงแก่กรรม ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดมงคลนิมิตร (วัดกลาง)และเคลื่อนศพวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2556 ไปวัดไชยธาราราม (วัดฉลอง)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป