ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
กำหนดรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2557

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด มีความประสงค์ที่จะรับสมัครคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2557 กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 -13 ธันวาคม 2556 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป