ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
เปิดรับสมัครประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ ภาคสมัครใจ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด เปิดรับ ประกันชีวิตกลุ่ม ภาคสมัครใจ โดย บริษัท ไทยประกันชีวิต รายละเอียดดังนี้
- เบี้ยประกัน 786 บาท สหกรณ์จ่ายให้ 393 บาท สมาชิกจ่าย 393 บาท
- สมาชิกเดิมประกันต่อ (เบี้ยประกันหักในใบเสร็จประจำเดือนกันยายน 2557)
- ไม่จำกัดอายุสำหรับผู้สมัครใหม่
- ประกันปีต่อปี ( คุ้มครอง 14 ตุลาคม 2557 – 14 ตุลาคม 2558)
- สินไหมทดแทน
• เสียชีวิตปกติ 110,000 บาท
• เสียชีวิตกรณีอุบัติเหตุ 410,000 บาท
• เสียชีวิตกรณีอุบัติเหตุสาธารณะ 710,000 บาท
- สมัครใหม่ ต้องกรอกใบสมัครพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และรอการพิจารณา
- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 กันยายน 2557

*** สมัครด่วนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ 076-240994 และ 076-240321

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป