ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
เชิญชวนสมาชิกออมเงิน เนื่องในวันออมแห่งชาติ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ขอเชิญชวนสมาชิก ฝากเงิน หรือซื้อหุ้น ในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป เพื่อรับกระเป๋าที่ระลึก

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โทร 0 7624 0321 , 0 7624 0994
ในวันและเวลาทำการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป