ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
โครงการออมทรัพย์ ออมความดี

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด จึงขอเชิญชวนโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วม โครงการ “ออมทรัพย์ ออมความดี” ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2557 สิ้นสุดภายในเดือ เมษายน 2558
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด 0-7624-0994

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป