ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ทุนการศึกษาให้บุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2557

สหกรณ์ออมทร้พย์ครูภูเก็ต จำกัด จัดทุนการศึกษาให้บุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2557 รวม 3 ประเภท คือทุนการศึกษาปกติจำนวน 35 ทุน ทุนเรียนดี จำนวน 35 ทุน และทุนต่อเนื่อง 1 ทุน

ยื่นใบสมัครขอรับทุนได้ตั้งแต่วันที่ 3 - 28 พฤศจิกายน 2557 สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอใบสมัครได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป