ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการสมาคมฌาปณกิจฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2558

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 258 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สหกรณฺ์จึงมีความประสงค์ที่จะดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2558 โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 -15 ธันวาคม 2557 ในวันและเวลาเปิดทำการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

สงวนลิขสิทธิ์ © สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป